Stöd till kärnkraftslän

Din uppgift

Att var medlem i någon av de frivilliga förstärkningsresurser som i dag finns i kärnkraftlänen Halland och Uppland.
(Att vara medlem i frivillig förstärkningsresurs i något av de två kärnkraftslän, Halland eller Uppland, som idag har frivilliga resursgrupper.)

Våra befattningar och uppdrag

Vi ansvarar för att rekrytera och utbilda dem som ingår i regional frivillig förstärkningsresurs på respektive länsstyrelse.
Befattningar och uppdrag är bl a som informationsspridare, sambandsstöd, transportstöd samt med kunskap stödja länsstyrelsen vid ett utbrott av smittsamma djursjukdomar (epizooti).

Vad krävs av dig

 • Medlemskap i en frivillig försvarsorganisation
 • Kompetens och utbildning som eget förbund kan ge
 • Personlig kompetens god samarbetsförmåga, kunna hantera stress, uppträda etiskt och visa empati
 • Kommunikativ kompetens såsom god förmåga att förmedla information på sakligt och korrekt sätt
 • Strategisk kompetens: Kännedom om roller, ansvar och befogenheter inom organisationen
 • Yrkesteknisk kompetens: Kompetens och erfarenhet inom det området (transport, information, samband och epizooti) du anlitas för. Kunna flera språk är en fördel
 • Ha god hälsa, psykisk balans och vara stresstålig
 • Du ska kunna godkännas vid säkerhetsprövning
 • Du ska delta i både utbildningar och övningar samt vara villig att delta vid skarpa insatser
 • Du ska ha meddelat din arbetsgivare att du kan komma att behöva lämna dina ordinarie arbetsuppgifter till förmån för att stödja svensk krishantering under ett par dygn

Din utbildning

 • Grundkurs Krisberedskapssystemet
 • I vissa fall Stabs- och informationsstöd
 • Direkta utbildningar för länsstyrelsen i Halland
   
Sidan publicerad/ändrad 2015-08-17 kl. 12:57 av Anna Karlsson.