Kommunikatörer

Foto: Hanna Lönn
Foto: Hanna Lönn

Din uppgift

Att vara kommunikatör som frivillig förstärkningsresurs på uppdrag hos länsstyrelse eller central myndighet.

Våra befattningar och uppdrag

Criscom – Kriskommunikatörerna ansvarar för att rekrytera och utbilda samt att sköta medlemsvård för kommunikatörer som ingår i basorganisationen. Det gäller uppdrag hos länsstyrelser och centrala myndigheter.
Befattningar är bl a som informationsassistent, presstalesperson, omvärldsbevakare eller Public affair officer. Du kan även få möjlighet att delta som mediatränare vid utbildningar och övningar.

Vad krävs av dig

 • Medlemskap i en frivillig försvarsorganisation – t ex Criscom
 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Goda kunskaper i engelska
 • Kompetens och utbildning inom kommunikation
 • Ha god hälsa, psykisk balans och vara stresstålig
 • Du ska kunna godkännas vid säkerhetsprövning
 • Du ska delta i både utbildningar och övningar samt vara villig att delta vid skarpa insatser
 • Du ska ha meddelat din arbetsgivare att du kan komma att behöva lämna dina ordinarie arbetsuppgifter till förmån för att stödja svensk krishantering under ett par dygn

Din utbildning

Om du ingår i basorganisationen har du möjlighet till följande utbildningar:

 • Grundkurs Krisberedskapssystemet
 • Grundkurs Informationssamordning
 • I vissa fall befattningsutbildning
 • I vissa fall Stabs- och informationsstöd
Sidan publicerad/ändrad 2015-08-17 kl. 12:58 av Anna Karlsson.