Farliga ämnen

Foto: Lars Westerström
Foto: Lars Westerström

Din uppgift

Att vara sakkunnig inom farliga ämnen – CBRN – som frivillig förstärkningsresurs på uppdrag hos länsstyrelse eller central myndighet inom samordningsområdet transporter.

Våra befattningar och uppdrag

Vi ansvarar för att rekrytera och utbilda samt att sköta medlemsvård för medlemmar som ingår i en organisation som stödjer samordningsområdet transporter där bland annat Trafikverket och Sjöfartsverket ingår.
Befattningar är bl a som sakkunnig vara stabsstöd samt att utbilda personal inom ramen för farliga ämnen.

Vad krävs av dig

 • Medlemskap i en frivillig försvarsorganisation – t ex CBRN-förbundet
 • Kompetens och utbildning inom farliga ämnen
 • Ha god hälsa, psykisk balans och vara stresstålig
 • Du skall kunna godkännas vid säkerhetsprövning
 • Du skall delta i både utbildningar och övningar samt vara villig att delta vid skarpa insatser
 • Du ska ha meddelat din arbetsgivare att du kan komma att behöva lämna dina ordinarie arbetsuppgifter till förmån för att stödja svensk krishantering under ett par dygn

Din utbildning

 • Grundkurs Krisberedskapssystemet
 • I vissa fall Stabs- och informationsstöd
 • Fackutbildning, kompletteringsutbildning och repetitionsutbildning inom CBRN-området
   
Sidan publicerad/ändrad 2015-08-17 kl. 12:57 av Anna Karlsson.