Våra avtal

Samhällets säkerhet är beroende av frivilliga som på olika sätt bidrar med att stödja vid olika kriser och i värsta fall till och med i krig. Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda både specialister till hemvärnet och frivilliga med avtal för krisberedskapssystemet.

Som frivillig med avtal så får du möjlighet att utbilda och öva dig för särskilda uppgifter. Efter utbildning placeras du på en befattning och förutsätts ställa upp när och om det verkligen behövs.
 

Specialist i hemvärnet

vykort_hemsjukvardare

Försvarsmakten har ett stort behov av frivilliga som på olika sätt är intresserade av att göra insatser. I hemvärnsförbanden ingår drygt 6 000 specialistbefattningar där ansvaret för rekrytering och utbildning ligger hos de frivilliga försvarsorganisationerna. Specialisterna bidrar med särskilda kompetenser och får en kortare soldatutbildning. Försvarsutbildarna har ansvar för befattningar kopplade till Hemvärnssjukvårdare, CBRN, Pionjärer och viss underhållsverksamhet.

Blir du specialist så genomgår du en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) och får en särskild specialistbefattningsutbildning.

 

Avtal inom krisberedskapssystemet

LÖNN_mediebordetHavsörn2013

Ett avtal inom krisberedskapssystemet gör att du får en utbildning och en placering som gör att du kan göra nytta om samhället påverkas av olika typer av kriser. Det finns avtal för dig som är intresserad av att göra en insats direkt där du bor genom deltagande i någon frivillig resursgrupp (FRG) eller i en resursgrupp som stödjer vid en kärnteknisk olycka. Du kan också välja att utnyttja någon särskild kompetens du besitter för att öka uthålligheten i en myndighet eller i ett län. Exempel på det senare är kommunikatörer som stödjer myndigheter och länsstyrelser eller individer med kompetens inom området farliga ämnen (CBRN).

Totalt har Försvarsutbildarna ansvar för att rekrytera och utbilda för cirka 250 befattningar.

 

Sidan publicerad/ändrad 2015-05-04 kl. 13:28 av Anna Karlsson.