Utbildning för dig över 18 år

Militär utbildning

Den militära utbildningen är inriktad mot att stödja Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten ger oss uppdrag att utbilda till såväl befattningar i insatsorganisationen, till exempel hemvärnsförbanden, och för att kunna stödja med rekrytering och instruktörer för denna verksamhet.

Försvarsutbildarnas utbildningsverksamhet pågår över hela året och i hela landet. Utbildningarna finns upplagda på www.frivilligutbildning.se

Det finns övergripande inriktningar med den militära grundutbildningen:

MW2
 

Military Weekend

Pröva på verksamhet med namnet Military Weekend. Det är en helgverksamhet som är till för dig som är intresserade av Försvarsmakten men vill veta mer för att kunna göra ett aktivt val. Military Weekend genomförs över hela landet och man söker i första hand en kurs i närheten där man bor.
Läs mer här

CBRN2
 

CBRN

Här återfinns kurser som riktar sig till dig som är intresserad av att delta i CBRN-förbundets verksamhet. Kurserna innhåller bl a grundläggande kunskaper i skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och ämnen.
Läs mer här
 

GUF2
 

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F

Grundutbildning av specialister till hemvärnsförbanden och för frivilliginstruktörer. Utbildningen är en tvåveckorskurs där man får lära sig grundläggande soldatfärdigheter för att kunna placeras i ett hemvärnsförband, efter att man kompletterat utbildningen med sin befattningsutbildning.
Läs mer här

Instruktor2
 

Instruktör

Här återfinns kurser för dig som är intresserad av att vara frivilliginstruktör. Det finns kurser med såväl allmän inriktning som specialinstruktörsutbildningar.
Läs mer här

Ledarskap krigsforbandspl2
 

Ledarskap

Här återfinns kurser för dig som är intresserad av ledarskap. Det finns kurser med såväl allmän inriktning som befattningsutbildningar.
Läs mer här

SjukvårdA2
 

Sjukvård

Här finns kurser som syftar till att ge dig grundläggande kompetens för att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Utbildningen gör dig även väl lämpade för att göra en insats vid olyckor i fredstid.
Läs mer här

Specialistutb2
 

Specialistutbildning

Här återfinns kurser för dig som i din befattning som har en särskild kompetens. Det är utbildningar för dig som är, eller är intresserad av informationstjänst, fältartist, militärtolk, fältarbeten, miljö och hälsa mm.
Läs mer här

Overlevnad2A
 

Överlevnad

Överlevnadsutbildning syftar till att lära dig hur du kan ta hand om dig själv och andra i exempelvis vinter- och fjällmiljö. Det är kunskaper som gör att du blir säkrare i din roll som hemvärnsspecialist. För den som har en utbildande roll finns även en utbildning för den som ska bli handledare inom ramen för SERE A. (SERE är en militär förkortning för Survival, Evasion, Resistance, Escape).
Läs mer här


 

Utbildningar till stöd för samhällets krisberedskap

Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer erbjuder även utbildning inom området stöd till samhällets krisberedskap. Utbildningen inriktas mot att kunna delta i olika typer av frivilliga förstärkningsresurser.

Civilutb1
 

Civila krisberedskap

Våra utbildningar inriktas främst mot deltagande i förstärkningsresurser på regional och nationell nivå.
Läs mer härÖvrig utbildning

Övrig utbildning som exempelvis försvarsinformation, som gör att du får en djupare förståelse för Försvars- och säkerhetspolitik, samt rekryterings- och funktionärsutbildning som är till för att underlätta för dig som arbetar som funktionär.

Finfoutb2
 

Försvarsinformation

Kurserna syftar till att ge en aktuell översikt över den säkerhetspolitiska utvecklingen liksom kunskap om Försvarsmakten och samhällets koncept för krishantering. Orienterande utbildning om media och kriskommunikation ges.
Läs mer här

Funkutb
 

Funktionärsutbildning

Kurserna syftar till att ge dels grundläggande kunskaper för att verka som funktionär i förening och förbund, dels till att ge ökad kompetens i rollen som funktionär när det gäller arbetsuppgifter, ansvar, innehåll och organisation.
Läs mer här

Rekryutb
 

Rekryteringsutbildning

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i planering, genomförande och utvärdering av rekryteringsaktiviteter. Kursen är inriktad på rekrytering till Försvarsmakten i allmänhet och GU-F och Military Weekend i synnerhet.
Läs mer här

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-06-07 kl. 12:55 av Anna Karlsson.