Instruktörskompetens

Anmäl dina instruktörskompetenser!
Försvarsmakten framhåller för de frivilliga försvarsorganisationerna vikten av egna
kurschefer och instruktörer i sin utbildningsverksamhet.

Har du någon av nedanstående kompetenser och vill ställa upp för Försvarsutbildarna? Skicka in formuläret snarast!
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:10 av System user.