Vapentjänst Ak5 / Pistol 88

2004-12-11
Bilder från Vapentjänsten den 11 december 2004. Utbildningen hölls på S1:s skjutbanor i Enköping och samlade ett tjogotal deltagare. Utbildningen avslutades med utbildning på signalpistol och lyspatron 8.
Ak5-1.JPG

Pistol 1.JPG

Pistol 2.JPG

Pistol 3.JPG

Mörkerövning.JPG
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:51 av System user.