Samarbete med ROSU

Uppsala Befälsutbildningsförening samarbetar med Reservofficerssällskapet i Uppsala vad gäller försvarupplysning och liknande. ROSU:s program för våren 2005 återfinnes nedan:
På förekommen anledning påminner vi om vikten av att respektera sista anmälningsdag! För sena anmälningar vållar klubbmästarna onödiga besvär. Notera alltså datum och anmäl Dig i tid!

Vi hoppas att få se dig vid vårens arrangemang - välkommen

Lördag 9/4 - 2005

Besök på Karlberg i Solna.
Vi får en guidad tur på slottet och får information om verksamheten där och ev. också om vad som händer med Krigsskolan i framtiden.
Anhöriga är välkomna att delta.
Transport sker i egna bilar, men samåkning ordnas.
Anmälan till Sten Lindgren (018-36 45 68) senast torsdagen den 31/3

OBS! Datumet är preliminärt. Om ändring sker kontaktas alla berörda i god tid!)

Lördag 28/5 - 2005

Familjeutflykt till Jälla
Vi får information av verksamheten som bedrivs på Jällaskolan (skogs- jordbrukslinjer).
Medtag hela familjen och pic-nic-korgen.
Samling vid bensinmacken (OK/Q8) på OBS i Gränby centrum kl 12.00. Transport sker med egna bilar. Samordning kan ordnas.
Anmälan senast måndag 25/5 till Per-Olof Thomsson (018-39 71 21)

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:10 av System user.