Våren 2004

Följande försvarsupplysning kommer under våren 2004 att arrangeras av Uppsala Befälsutbildningsförening

Försvarsupplysning - studiebesök Riddarhuset, Stockholm

Studiebesök på Riddarhuset, Stockholm där vår förbundsordförande och tillika riddarhusgenealog, Per Nordenwall, ger oss en guidad visning. Chefen för HKV/Protokollet Öv Collin med kollega Mj Sooman kommer och föreläser om militär heraldik. Efter besöket går vi ut på lokal och äter en bit mat på egen bekostnad.

Datum: Tisdagen 3 februari, kl 18.30 Samling utanför entrén, Riddarhuset. Vårdad klädsel. Anmälan senast måndagen 2 februari till föreningen på e-post: uppsala@fbu.se


Väl mött!
Styrelsen för Uppsala Befälsutbildningsförening
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:10 av System user.