Årsmöte 04-02-28

Uppsala Befälsutbildningsörening höll årsmöte 04-02-24 på Ärnamässen, F20.
Uppsala Befälsutbildningsförening höll årsmöte 04-02-28 på Ärnamässen, F20. Efter stämman följde ett mycket uppskattat föredrag av Övlt Ebbe Lindblom som tjänsgjort i "Ärkebiskopens kompani" under finska vinterkriget. Det både åts och dracks lite gott, dessutom delade Upplandsförbundets ordförande ut förtjänsttecken. Nytt för i år var även ett vandringspris i skytte vilket introducerades under kvällen.
Del_av_styrelse.jpg

Fd_ordf_G_A.jpg

Förb_ordf_P_N.jpg

Kassör_Bouvin.jpg

Medaljörer.jpg

Vandringspris.jpg

v_pris_stor.jpg

årsmötesdeltagare.jpg

Övlt_E_L.jpg

Övlt_E_L-2.jpg
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:09 av System user.