Styrelsen för föreningen

Ordförande:

Styrelseordförande:   Martin Englund
Sekreterare:             Christer Lindberg
Kassör:
Ledamot 1:               Peter Hallen
Ledamot 2:               Mats Käll

Ersättare 1:              Per Käll
Ersättare 2:              

Revisor 1:                Peder Peterson
Revisor 2:

Utbildningsansvarig:
Pistolskytteförman:

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-08-21 kl. 11:00 av Christer Lindberg.