Pistolskyttesektionen

Pistolskytteförmannen informerar
glock.jpg

Hej bäste pistolskytt!


För de skyttar som under året skjutit sina årtalsmärkes fodringar, tävlingsmeriter, m.m. och vill få dem noterade i föreningsarkivet ombeds att på föreningens mail: uppsala@fbu.se anmäla sina värden senast den 060105. Att observera är att man numera
även skall kunna ange datum då man sköt kravet. Detta bokförs på det gula stamkortet och uppges vid licensansökan.

De tidsbegränsade licenserna som infördes 2000 börjar nu att påverka våra medlemmar. De som har en sådan licens skall i god tid (3 mån) innan licensen
går ut anmäla till polismyndigheten om att man avser att göra en förnyelse. Det råder tyvärr lite oklarheter kring hur det förfarandet skall gå till men jag uppmanar alla det gäller att man måste vara väldigt noga med detta så man inte kommer i något trubbel.
(http://www.polisen.se/inter/nodeid=37960&pageversion=1.html)


Med vänliga hälsningar!


Lars Jönsson
Ordf. och Pistolskytteförman

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:09 av System user.