Medlemsavgifter

Bäste medlem!Nu är det dags att betala medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013.

För de 100 kronor som är den obligatoriska medlemsavgiften för vuxenutbildning får Du tillgång till den ordinarie kompletteringsutbildningen på förenings- och förbundsnivå. Föreningen erbjuder egen verksamhet som finansieras av din medlemsavgift och frivilligt arbete. Möjligheten att delta i de centrala kurserna ges genom den kurskatalog som sänds ut i oktober/november av Försvarsutbildarna. Från dem kommer även tidskriften Försvarsutbildaren. I avgiften ingår försäkringsskydd för medlemmarna. Denna avgift skall betalas av alla medlemmar som har fyllt 21 år eller fullgjort den militära grundutbildningen.
För medlemmar i pistolskyttesektionen kostar det ytterligare 400 kronor, för att täcka medlemskapet till Svenska pistolskytteförbundet I denna avgift ingår bland annat tidskriften Nationell Pistol.
 
Glöm inte att ange namn och personnummer när du betalar din medlemsavgift!
Med vänlig hälsning


Styrelsen för Uppsala Befälsutbildningsförening
 

 

Sidan publicerad/ändrad 2013-02-07 kl. 20:53 av Anders Melin.