Utbildningssteg

Ungdomsutbildningen är indelad i fyra olika steg som skall innebära en stegring i utbildningen mellan varje steg. Grundkursen fokuserar på den enskilde individens kunskaper och färdigheter, de efterföljande stegen fokuserar på individer som en grupp och de sista stegen på individen som ledare inom gruppen.

Grundkursen

img_1649.jpg
De ämnen som tex ingår i Grundkursen är:
* Försvarskunskap
* Allmän militärt uppträdande
* Fysisk träning
* Sambandstjänst
* Sjukvårdstjänst
* Förläggningstjänst
* Vapentjänst Gevär Hv 22 U för skytte på bana


Fortsättningskursen.

13979.475.jpeg
Efter genomförd Grundkurs kan Du genomföra Fortsättningskursen. Fortsättningskursen är ett repetitions- och påbyggnadssteg inför Ledarskapskurserna. I kursen ingår även vissa mindre ledarskapsmoment, då Du kan få föra befälet över en mindre grupp kamrater ur Grundkursen.

De ämnen som tex ingår i Fortsättningskursen är:
* Försvarskunskap
* Allmän militärt uppträdande
* Fysisk träning
* Sambandstjänst
* Sjukvårdstjänst
* Förläggningstjänst
* Vissa ledarskapsmoment
* Vapentjänst Hv 22 U för skytte på bana

Ledarskapskurs 1

img_0207.jpg
För Ledarskapskurs 1 krävs det att Du genomfört Grundkursen, Fortsättningskursen och fyller 17 år det kalenderår utbildningen påbörjas för att få gå kursen. På ledarskapskrus 1 får Du lära dig grunderna i hur man leder en grupp och hur man utbildar i allmänmilitära ämnen.

De ämnen som tex ingår i Ledarskapskurs 1 är:
* Försvarskunskap
* Allmän militärt uppträdande
* Fysisk träning
* Vapentjänst automatkarbin för skytte på bana
* Förläggningstjänst
* Sjukvårdstjänst
* Ledarskap
* Pedagogik
* Truppföring
* Trupputbildning

Ledarskapskurs 2

_I3U0820.JPG
För Ledarskapskurs 2 krävs det att du genomfört alla tidigare kurssteg med godkänt resultat och fyller 17 år det kalenderår utbildningen påbörjas för att få gå kursen. På Ledarskapskurs 2 befäster man kunskaperna från Ledarskapskurs 1 och titigare kurssteg. Du får också fördjupade kunskaper i ledarskap och pedagogik.

De ämnen som tex ingår i Ledarskapskurs 2 är:
* Försvarskunskap
* Allmänt militärt uppträdande
* Trupputbildning praktik
* Truppföring praktik
* Fördjupad ledarskapsutbildning
* Fördjupning inom pedagogik
* Vapentjänst automatkarbin för skytte på bana

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:09 av System user.