Förmåner & försäkringar

Förmåner

Det är kostnadsfritt att delta i de regionala och centrala kurserna m m. Resor, mat och logi betalas av Försvarsutbildarna. Alla som är medlemmar i Försvarsutbildarna är försäkrade.

Försäkringsskydd

Försäkringsskyddet omfattas av dels statlig försäkring och dels av Försvarsutbildarnas försäkringar. Skyddet gäller i princip för medlem under utbildningsverksamhet och under vissa förutsättningar även medföljande anhöriga. Ungdomar omfattas av försäkringsskyddet från det att färden till utbildningen/verksamheten påbörjas, under utbildningen och fram tills färd från utbildningen/verksamheten avslutas.

Sjukvård

Ungdomar som är medlemmar i Försvarsutbildarna har rätt till samma sjukvårdsförmåner som en totalförsvarspliktig. Ungdomar har även fri hälso- och sjukvård under utbildningen, samt vid färd till och från verksamheten.

Detaljerade bestämmelser finns hos Försvarsutbildarnas föreningar och förbund;

Sidan publicerad/ändrad 2012-08-06 kl. 13:32 av Christer Lindberg.