Föreningarnas medaljer

Här kommer information om medaljer från ingående föreningar i Upplandsförbundet att läggas upp.

Om någon har information om de nedan publicerade medaljerna eller särskilt om någon har information om medaljer som inte finns upplagda här - vänligen kontakta Upplandsförbundet på uppland@forsvarsutbildarna.se


Uppsala befälsutbildningsförening

UppBfFt: Uppsala Befälsutbildningsförening förtjänsttecken

Instiftad år: 1976 Valör: Silver
 

Ytterligare information:
Föreningen grundad 1911. Organiserad under Upplands Befälsutbildningsförbund som är ett förbund under Försvarsutbildarna (f.d. FBU eller Frivillig Befälsutbildning). Föreningen har tillstånd att dela ut medaljen enligt CFB FBU-handbok kapitel 16.

Uppsala SM

Enköpings FBU-förening

Enköpings Befälsutbildningsförening

Instiftad år: ? Valör: Brons
 

Ytterligare information:
(saknas)

 

Nordupplands FBU-förening (nedlagd)

Ytterligare information:
(saknas)

 

Knivsta FBU-förening (nedlagd)

Ytterligare information:
(saknas)

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-08-06 kl. 14:15 av Christer Lindberg.