Förbundets medaljer

Mer information om medaljer kan man hitta på www.medalj.nu

Förbundets förtjänstmedalj i guld

UpplbfbGM: Upplands Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i guld

Instiftad år: 1924 Valör: Guld
 

Ytterligare information:
Fötjänstmedalj i guld kan tilldelas efter minst 10 års synnerligen förtjänstfullt arbete till Upplands befälsutbildningsförbunds gagn. Normalt skall mottagaren först tilldelats förenings förtjänstmedalj, förbunds förtjänstmedalj i silver samt Svenska Försvarsutbildarförbundets förtjänsttecken i guld.

 

Förbundets förtjänstmedalj i silver

UpplbfbSM: Upplands Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
 

.

Upplands FBU Förbund-SM

Förbundets minnesmedalj

Upplands Befälsutbildningsförbunds 70-års jubileumsmedalj

släpspänne Instiftad år: 1985 Valör: Silver
 

Ytterligare information:
Framtagen av Per Nordenvall inför förbundets 70-årsjubileum 1985

Upplands FBU Förbund-MM

Sidan publicerad/ändrad 2012-08-06 kl. 14:03 av Christer Lindberg.