Stridsliknande utbildning

Förekommer endast för ungdomar som fyllt 18 år.
Foto: Jörgen Fagerström

Med stridsliknande utbildning avses lösande av uppgift för enskild soldat och i förband. Den utbildning i strid som får genomföras i Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet syftar till att ungdom som fyllt 18 år ska få prova på enklare stridsmoment för att få inblick i och förståelse för militär grundutbildning, men inte till att utbildas till soldat.

Utbildning i strid får endast genomföras med ungdomar fyllda 18 år och ska inte förekomma regelbundet.

Stridsutbildning ska för varje enskilt tillfälle godkännas av stödjande enhet ur Försvarsmakten, t ex utbildningsgrupp och med fastställda utbildningsplaner.

Endast utbildning upp till och med grupps ram är tillåten och får endast vara:

  • Framrycka till och ta oförsvarad terräng (stridsställning)
  • Försvar av stridsställning
  • Urdragning ur stridsställning eller vid sammanstöt

Övningar som innebär att ungdomarna övar mot varandra ej tillåtet.

Vid stridsutbildning får skarp ammunition inte användas.


 


 

 

Sidan publicerad/ändrad 2015-05-20 kl. 09:57 av Anna Karlsson.