Skytteutbildning

Under Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet förekommer skytteverksamhet. Det finns tydliga restriktioner kring skytte för ungdomar. Försvarsutbildarna följer noga de regler som fastställts av Försvarsmakten.

FNs Barnkonvention, med tilläggsprotokoll, ligger som grund för de bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar ungdomar får delta i militär utbildning. Försvarsmakten har haft Barnkonventionen som grund när man bestämt vad som gäller för skytteutbildning med ungdomar.

Bestämmelserna innebär att:

  • Grundläggande skytteutbildning får endast ske med ungdomsvapen (Gevär 22 Hv-Ungdomsvapen) och mot precisionstavlor och fältskyttemål.
  • Utbildning med automatkarbin får tidigast påbörjas när deltagarna fyllt 17 år och genomfört utbildning med ungdomsvapen Gevär 22.
  • All skytteutbildning följer Försvarsmaktens fastställda publikationer.

Ungdomarna har även möjlighet att delta i skjututbildning och tävlingsverksamhet inom Svenska Skyttesportsförbundet.

 

 
Sidan publicerad/ändrad 2015-05-19 kl. 19:36 av Anna Karlsson.