Ledarskapskurs 2 LK2

Ledarskapskurs 2 är en fortsättning på Ledarskapskurs 1. Här kommer du att befästa och fördjupa din förmåga i truppföring och få grunderna i trupputbildning. När du påbörjat LK2 och fyllt 18 år så har du även möjlighet att lära dig grunderna i strid.

Ledarskapskursen 2

  • Fördjupat ledarskap
  • Trupputbildning
  • Grunder i strid (från 18 år)
  • Vapentjänst Ak4/Ak5
  • Ledande av sjukvårdsinsats
  • Avancerad signalering
  • Fördjupad överlevnad
  • Studiebesök på regementen och militära förband
Sidan publicerad/ändrad 2011-08-26 kl. 00:20 av David Hassel.