Ledarskapskurs 1 LK1

Under Ledarskapskursens första år inriktar vi oss på att göra dig till en föregångsman och ge dig goda grunder i ledarskap. Du kommer att få lära dig att ansvara för dig själv och din grupp för att självständigt kunna lösa uppgifter under övningarna.

Ledarskapskursen 1

  • Ledarskap
  • Truppföring (praktiskt ledarskap)
  • Överlevnad
  • Vapentjänst Ak4/Ak5 (från 17 år)
  • Fördjupad signalering och rapportering
  • Fördjupad terrängtjänst/spaning
  • Fördjupad sjukvårdstjänst - åtgärder vid olycksplats
  • Skyddstjänst (CBRN)
  • Studiebesök på regementen och militära förband
Sidan publicerad/ändrad 2011-08-26 kl. 00:14 av David Hassel.