Grundkurs GK

Under första året kommer du lära dig grunderna i militärt uppträdande, dvs hur man står, går och uppför sig. Du kommer även att lära dig grunderna i sjukvård, sambandstjänst, skytte och förläggningstjänst.

Grundkursen

 • Militärt uppträdande och exercis
 • Bärande av uniform M90
 • Grundläggande fältvana
 • Gradbeteckningar
 • Grundläggande sjukvårdstjänst (Första hjälpen)
 • Grundläggande karttjänst/orientering
 • Grundläggande sambandstjänst Ra 145/146
 • Grundläggande förläggningstjänst (Tält 12/20)
 • Vapentjänst/skjutning G22 Hv
 • Utbildningspaketet "Kallt väder"
 • Studiebesök på regementen och militära förband
Sidan publicerad/ändrad 2011-08-26 kl. 00:17 av David Hassel.