Fortsättningskurs FK

Under Grundkursen har du fått grunderna, i Fortsättningskursen kommer du att befästa och utveckla dina kunskaper. Övningarna blir baserade på gruppen och dess uppgifter. Du kommer att lägga grunderna i skyddstjänst (CBRN), terrängtjänst och ledarskap. Du kommer att få lära dig vikten av att vara föregångsman gentemot dina yngre kamrater.

Fortsättningskursen

  • Terrängtjänst/spaning
  • Soldatens rättigheter och skyldigheter, Folkrätt/Soldatregler
  • Fördjupad sjukvård och HLR (Hjärt- och lungräddning)
  • Fördjupad sambandstjänst Ra 145/146
  • Fördjupad kartkunskap/orientering
  • Fördjupad förläggningstjänst
  • Vapentjänst/skjutning G22 Hv
  • Skyddstjänst (CBRN)
  • Studiebesök på regementen och militära förband
Sidan publicerad/ändrad 2011-08-26 kl. 00:18 av David Hassel.