Utbildningen

Ungdomsutbildningen är indelad i fyra olika steg som skall innebära en stegring i utbildningen mellan varje steg. Grundkursen fokuserar på den enskilde individens kunskaper och färdigheter, de efterföljande stegen fokuserar på individer som en grupp och de sista stegen på individen som ledare inom gruppen.
Sidan publicerad/ändrad 2011-08-26 kl. 00:15 av David Hassel.