Ungdomsstyrelsen

Inom Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom finns en ungdomsstyrelse som är avdelningens verkställande och förvaltande organ. Denna är inte helt olik ett elevråd på en skola, som du kanske bättre känner till. Här fattas alla de beslut som påverkar föreningen och utbildningen.

Hur styrelsen arbetar

Det kan vara en medlem som tycker att en studieresa till t.ex. Livgardet/SwedInt skulle vara intressant, varpå han/hon lämnar förslaget till styrelsen. Styrelsen tar upp ärendet på nästa styrelsemöte. Alla förslag är av intresse och alla förslag behandlas.

De är även ungdomsavdelningens ansikte utåt, och får då representera avdelningen vid högtidliga tillfällen, t.ex. Sveriges Nationaldag.

Styrelsen ska verka för utveckling och förbättring av ungdomsavdelningens verksamhet, samt för att öka gemenskapen bland ungdomar och motverka mobbing.
Vår uppskattade julavslutning, som genomförs årligen i december, faller även den på styrelsen att organisera och genomföra.
Styrelsen sammanträder ca en gång varje månad (sommarlovet undantaget, givetvis).

Ungdomsstyrelsen 2016
Ordförande
Markus Rödin
Ungdom/LK2
Sekreterare
Joseph Brusing
Ungdom/LK1
Kassör
Mikaela Frändegård
Instruktör
Ledamot
Martin Andersson
Ungdom/LK2
Ledamot
Elvira Silva
Ungdom/FK
Ledamot
Hampus Carlsson
Ungdom/FK
Ungdomsledare
David Hassel
Instruktör

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-08-02 kl. 16:40 av David Hassel.