Marschtips - Fotmarsch

Hur man genomför marsch till fots, åtgärder vid rast mm.
Chefen bestämmer regelmässigt färdväg och planerar då in raster med jämna intervaller, alternativt efter hur terrängen ser ut. Vanligt är att chefen efter ca 10 minuter lägger in en "tillpassningsrast" där man kan rätta till klädsel och remmar, ta bort veck och annat som man kanske inte märkte vid start.

Generella tips
Man skall försöka att marscha mjukt, dvs undvika hårda underlag, för att spara på ben och fötter. Hjälp din trötta kamrat genom att fördela hans packning mellan er andra. Drick vatten - lite, men ofta!

Under marsch
Reducera svettningen genom att ventilera mera. Anpassa klädseln genom att knäppa upp i halsen, lätta på remmar, göra mössa av, öppna gylfen. Detta görs på kommando "fältlystring". Ersätt vätskeförlusten genom att dricka konternuerligt. Ha med dig rikligt med vatten (>3 liter). Drick lite, men ofta! Jag vet att jag nyss nämnde det, men det är viktigt!
Lång rast
Kommando: "XX minuter, rast!"
Lägg utrustning. Rätta till kläder och utrustning som suttit obekvämt. Förstärk klädseln. Ta av kängorna och lufta fötter och strumpor. Byt strumpor vid behov. Vila med fötterna i högläge. Fixa skoskav. Talka fötter och skrev. Drick långsamt och undvik alltför kall dryck. Utspisning och vattenhämtning sker på order. Du får inte gå mer än 50 meter från rastplatsen - chefen måste snabbt kunna samla styrkan.

Kommando: "Marschfärdiga! (XX minuter)"
Ta på kläder/lättare utrustning när chefen kommenderar marschfärdiga. Detta sker i normalfall någon minut innan avmarsch, detta för att du skall hinna komma i ordning. Se dig omkring, kontrollera att du verkligen får med dig allt.

Kommando: "Packning på!"
Anges omedelbart innan avmarsch. Ryggsäck och tyngre utrustning tas på. Städa rastplatsen. Lämna inte kvar någonting som kan ge fi upplysningar. Tecken och kommandon skall du repetera och skicka vidare. Hjälp till så marschen kommer igång smidigt.

Kommando: "Framåt!"
Självmarkerande: Nu drar vi...
Kort rast
Som ovan, men fokusera på tillpassning och vattenintag. Du må förstärka klädsel med tex värmejacka 90, men du kommer inte att ha tid att ta av kängorna och byta strumpor. Skulle särskilt behov uppstå, anhåll om tid till önskad åtgärd av chefen.
 
Sidan publicerad/ändrad 2010-03-19 kl. 22:59 av David Hassel.