Gradbeteckningar

Det nya gradsystemet, som infördes 2009, har en ny uppdelning av personalen inom Försvarsmakten. Dessa är numera uppdelade i meniga, specialistofficerare och officerare.
Specialistofficerare kommer, i den nya kontraktsanställda Försvarsmakten, fungera som specialister inom olika områden tex sjukvård, motortjänst, militärpolistjänst etc samt att de kommer att agera som både trupputbildare och gruppchefer inom respektive tjänstegren.

Gradbeteckningar - Armén

Meniga soldater

Menig
(Vapenslag) 
Menig 1.kl
anställd 1 år
Menig 1.kl
anställd 2 år
Menig 1.kl
anställd 3 år
Menig 1.kl
anställd 4 år


Meniga gruppbefäl

Vicekorpral Korpral Sergeant

 
Specialistofficerare

1.Sergeant Fanjunkare Förvaltare Regementsförvaltare


Officerare

Fänrik Löjtnant Kapten Major Överste-
löjtnant
Överste


Generalspersoner

Brigadgeneral Generalmajor Generallöjtnant General
(H.M. Konungen)
(Överbefälhavaren)

 

Sidan publicerad/ändrad 2010-03-23 kl. 16:52 av David Hassel.