Förmåner och försäkringar

Förmåner
Det är kostnadsfritt att delta i de regionala och centrala kurserna m m. Resor, mat och logi betalas av Försvarsutbildarna. Alla som är medlemmar i Försvarsutbildarna är försäkrade. Du som medlem betalar endast en medlemsavgift på 100 kr per år.

Försäkringsskydd
Försäkringsskyddet omfattas av dels statlig försäkring och dels av Försvarsutbildarnas försäkringar. Skyddet gäller i princip för medlem under utbildningsverksamhet och under vissa förutsättningar även medföljande anhöriga. Ungdomar omfattas av försäkringsskyddet från det att färden till utbildningen/verksamheten påbörjas, under utbildningen och fram tills färd från utbildningen/verksamheten avslutas.

Sjukvård
Ungdomar som är medlemmar i Försvarsutbildarna har rätt till samma sjukvårdsförmåner som en totalförsvarspliktig. Ungdomar har även fri hälso- och sjukvård under utbildningen, samt vid färd till och från verksamheten.

Sidan publicerad/ändrad 2011-08-25 kl. 22:00 av David Hassel.