Välkommen till 2018 års Vintergata

Vintergatan

Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland arrangerar lördagen den 27 januari den 66:e Vintergatan och inbjuder intresserade skyttar till en av höjdpunkterna under året.

Lag om 4 medlemmar kan anmälas och skjuter då samtidigt. Skyttarna organiseras i omgångar om tolv.

Försvarsutbildarna i Stockholms och Södermanlands län ansvarar för och organiserar övningen.


 

Följande riktlinjer gäller i stort för genomförandet för deltagarna:

a)      Maximalt 120 deltagare fördelat på 10 lag.

b)      Tävlingen är individuell, lag kan anmälas (högst 4 man), förening/förband kan ha flera lag.
          Anmälda lag tävlar i samma omgång.


c)      Indelning sker av sekreteriatet före start, reserver må kallas.

d)      Start för närvaroanmälan på Tranbygge kl 14.00

e)      Avgift om 100 kr/deltagare tas ut. Betalas kontant vid närvaroanmälan på Tranbygge

f)       Ingen reseersättning

g)      Alla funktionärer och tävlingsdeltagare ska vara medlemmar av en frivillig försvarsorganisation för
          att vara försäkrade i samband med tävlingen


h)      Endast föranmälda får deltaga, och skall innan start uppvisa
          förtrogenhet med hantering av AK4B eller AK5C.

          Tävlingsdeltagarna skall ha befattning i Hemvärnet/FM (med
          godkänd säkerhetsklass lägst RK 3) eller vara godkända av förbundsstyrelsens AU.

          Skyttar och stationskontrollanter bär reglementerad utrustning enligt Säkl.

i)       Vapen är Ak 4, Ak 5

j)       Antalet stationer är åtta + inskjutningsstation

k)     Anmälan sker via e-post till stockholm@forsvarsutbildarna.se
         Sista anmälningsdag 24 januari 2018
         
OBS! ingen efteranmälan
 

 

OBS! OBS! OBS!
Glöm inte HÖRSELSKYDD, förstärkningsplagg och egen termos!

Efter genomförd tävling finns enklare förtäring i form av varmdryck och korv.
Vid resp. skjutstation kommer under tävlingen varmdryck att serveras kontinuerligt.
 


Varmt välkomna med er anmälan till Vintergatan!

 
Sidan publicerad/ändrad 2017-12-03 kl. 02:20 av Peter Hawlitzky.