Ungdomskurs - tema språk

Vecka Datum Plats Information
26 2018-06-24--2018-06-28 Tylebäck Kursgård, Halmstad

Prova på att vara militärtolk!

Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till specialistofficer och militärtolk. Du kommer att på ett realistiskt och autentiskt sätt få språkutbildning i ett av de språk som man utbildar i på Tolkskolan.

Kursbeskrivning

Utbildningen kommer att innehålla praktiska moment där du får praktisera nyvunna kunskaper. I kursen medverkar personal som genomfört utbildning vid Tolkskolan. De kommer bland annat berätta om sina erfarenheter från utbildningen.

Efter kursen hoppas vi på att du fått en god bild av vad som krävs för att kunna anta utmaningen att i framtiden söka utbildning till specialistofficer eller militärtolk.

Särskilda förkunskaper

Du ska ha ett stort språkintresse och studievana. Du ska ha läst minst ett främmande språk i skolan förutom engelska. 
Du måste vara medlem i en frivillig försvarsorganisation
 
Sidan publicerad/ändrad 2018-03-04 kl. 20:13 av Mats Nilsson.