Ungdomskurs - Taktisk officer v 744

Ungdomskurs - tema officer

Kurskod: C 19723

Kursens syfte
Är du nyfiken på vad det innebär att läsa till och jobba som officer?

Försvarsutbildarna erbjuder tillsammans med Försvarsmakten under höstlovet v44 ungdomar en introduktion och unik inblick i officersyrket vid Militärhögskolan Karlberg. 

Vecka Datum Plats  
44 2017-10-29--2017-11-03                      MHS Karlberg, Stockholm                 

Kursbeskrivning

Under kursen kommer du att få träffa kadetter vid officersprogrammet. Lärare och instruktörer under kursen kommer ur Försvarshögskolan. Du kommer att få delta i samma lektioner som genomförs inom officersprogrammet.

Under veckan kommer du även att delta i ledarskapsutbildning och få kunskap om hur grupper bildas samt förändras över tiden. Varje dag genomförs fysisk träning varvat med träningslära. Att bygga upp sin fysik är en viktig del av utbildningen.

Om officersprogrammet

Försvarsmakten startade 2007 en ny officersutbildning, officersprogrammet. Utbildningen till taktiskt-operativa officerskarriären är tre år och genomförs huvudsakligen på Försvarshögskolan Militärhögskolan Karlberg. Efter examen erhåller eleven en kandidatexamen (180 akademiska poäng) i krigsvetenskap och kan ta anställning som fänrik i Försvarsmakten. Utbildningen till officer innehåller en unik blandning av ämnena krigsvetenskap (stridsteknik, taktik och strategi), militärteknik, statsvetenskap, engelska, ledarskap, militärhistoria och fysiskt stridsvärde.

Som officer är du genom hela din karriär en ledare och god förebild på olika nivåer. Du ansvarar för taktiska frågor och måste ha förmågan till helhetstänkande. Dina ledaregenskaper är mycket viktiga och du övar dig hela tiden för att kunna leda grupper under insatser såväl i Sverige som ute i världen. Det är ett ansvarsfullt jobb där du som chef måste fatta beslut, ibland livsviktiga för dig och andra. Du leder verksamheten med hjälp av underställda chefer. De flesta börjar som plutonchef med ansvar för omkring 30-50 personer.

Särskilda förkunskaper

Du ska:
- ha varit aktiv i ungdomsverksamheten i tre år och erhållit tygmärke med minst 3 romber
- vara elev vid ett program i gymnasieskolan med slutmål allmän högskolebehörighet
- ha lägst betyg E i idrott
- vara fullt frisk

För ungdomar i andra frivillig försvarsorganisationer motsvarar 3 romber ledarskapskurs (eller likställd verksamhet), vilket innebär att du varit med i ungefär 3 år och deltagit minst 80 timmar per år i organisationens ungdomsverksamhet. 

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Hur söker jag till kursen?

 

 

  1. Kontrollera med familjen att du kan åka på en kurs under höstlovet.
  2. Skriv ut den bifogade kursanmälan (en blankett för Stockholm och en från Södermanland), fyll i den övre delen och skriv under, be någon av dina föräldrar att skriva under (gäller inte dig som fyllt 18 år)Skriv tydligt. Viktigt att e-postadressen är tydlig då det är den som används för kommunikation. Markera gärna i högerkanten på ansökan om det är en annan e-post än den som detta meddelande är skickat till som ska användas!
  3. Skicka in anmälan till: (OBS! Ny rutin, Ansökan ska INTE skickas till ungdomsledare/avdelningschef som tidigare)


 

 

Tillhör du Stockholms avdelningar:      Tillhör du Södermanlands avdelningar:
Försvarsutbildarna i Stockholm och Södermanland       Försvarsutbildarna i Stockholm och Södermanland    
c/o Mats Nilsson    c/o Joakim Andersson
Högbyvägen 6    Säbygatan 16 A
175 54  JÄRFÄLLA     644 34 TORSHÄLLA

                

Alternativt kan ni scanna anmälan i .pdf format och låta någon förälder e-posta den till:

                       

stockholm.ungdom@forsvarsutbildarna.se    joakim.andersson@forsvarsutbildarna.se

 

    SENAST FREDAG DEN 1 SEPTEMBER SKA ANMÄLAN VARA INSKICKAD!

4. Anmälan kontrolleras så att du uppfyller förkunskapskraven samt kontrolleras med ungdomsledare/avdelningschef att du är lämplig och har förutsättningar för att genomföra kursen

5. Anmälan skickas vidare till riksförbundets kansli för registrering och antagning.

    
                             

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-07-31 kl. 09:11 av Peter Hawlitzky.