Ungdomskurs - tema luftvärn och teknik

Under vecka 44 genomför Försvarsutbildarna och Luftvärnsregementet i Halmstad en ungdomskurs med luftvärns- och teknikinriktning.

Kurskod: C 19726

Vecka Datum Plats Information
44 2017-10-30--2017-11-03 Halmstad

Kursens syfte

Vi vill ge dig en möjlighet att få inblick i vad som sker på Luftvärnsregementet och Försvarsmaktens tekniska skola samt vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Kursbeskrivning

Du kommer att bo på logement och vara aktiv under hela vecka, även på kvällarna. Veckan innehåller studiebesök, idrott, prova på olika militära aktiviteter, yrkesinformation, information om utlandstjänstgöring samt tillfälle att se på materiel och fordon som finns inom Försvarsmakten.

Särskilda förkunskaper

Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.

För ungdomar i andra frivilliga försvarsorganisationer motsvarar 1 romb genomförd grundkurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 1 år och deltagit i minst 80 timmar i organisationens ungdomsverksamhet.

rb

Hur söker jag till kursen?

 

 

 

  1. Kontrollera med familjen att du kan åka på en kurs under höstlovet.
  2. Skriv ut den bifogade kursanmälan (en blankett för Stockholm och en från Södermanland), fyll i den övre delen och skriv under, be någon av dina föräldrar att skriva under (gäller inte dig som fyllt 18 år)Skriv tydligt. Viktigt att e-postadressen är tydlig då det är den som används för kommunikation. Markera gärna i högerkanten på ansökan om det är en annan e-post än den som detta meddelande är skickat till som ska användas!
  3. Skicka in anmälan till: (OBS! Ny rutin, Ansökan ska INTE skickas till ungdomsledare/avdelningschef som tidigare)


 

 

Tillhör du Stockholms avdelningar:      Tillhör du Södermanlands avdelningar:
Försvarsutbildarna i Stockholm och Södermanland       Försvarsutbildarna i Stockholm och Södermanland    
c/o Mats Nilsson    c/o Joakim Andersson
Högbyvägen 6    Säbygatan 16 A
175 54  JÄRFÄLLA     644 34 TORSHÄLLA

                

Alternativt kan ni scanna anmälan i .pdf format och låta någon förälder e-posta den till:

                       

stockholm.ungdom@forsvarsutbildarna.se    joakim.andersson@forsvarsutbildarna.se

 

    SENAST FREDAG DEN 1 SEPTEMBER SKA ANMÄLAN VARA INSKICKAD!
NYTT ANMÄLNINGSDATUM FREDAG 15 SEPTEMBER

4. Anmälan kontrolleras så att du uppfyller förkunskapskraven samt kontrolleras med ungdomsledare/avdelningschef att du är lämplig och har förutsättningar för att genomföra kursen

5. Anmälan skickas vidare till riksförbundets kansli för registrering och antagning.

 

lv

 

TEk

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-08-23 kl. 16:45 av Mats Nilsson.