Tunga vapen, 2003-10-25--26 på Väddö skjutfält

Tunga FBU-föreningen genomförde under helgen 25-26 oktober 2003 kursen Tunga vapen, på uppdrag av Stockholms FBU-förbund
Kursen genomfördes på på Väddö skjutfält, strax norr om Norrtälje. Skjutfältet tillhörde tidigare Roslagens Luftvärnskår, Lv3, som tyvärr lades ner under 2000, och disponeras numera av Waxholms Amfibiekår, Amf1.

Dag 1: lördag

De 21 deltagarna transporterades under lördagens morgon från samlingsplatsen vid vakten KavalleriKasern på Lidingövägen i Stockholm upp till skjutfältet med buss. Därefter vidtog repetition/utbildning på granatgevär m/48 fram till lunch. Efter lunchen vidtog skarpskjutningen på skjutplatsen Norra Mät, längst norrut på skjutfältet.

Skjutningen bedrevs på tre granatgevär samtidigt vilket gav varje deltagare god övning i att vara både skytt eller laddare. Ammunitionstilldelningen var god då viss ammunition var "nollad" (gratis) på förrådet, vilket gjorde att samtliga fick god övning på först övningsvapnet, därefter "fullbumpor" i form av slövnprj 66B samt rökgr 73. Dessutom gjorde Kung Bore sitt bästa för att krydda tillställningen med ymnigt snöfall, vilket en del av bilderna nedan kan visa.

Efter middagen vidtog repetition/utbildning på kulspruta 58 under ett par timmar, varefter tjänsten upphörde och den varma bastun stod till förfogande.

Dag 2: söndag

Söndagen inleddes med fortsatt repetition/utbildning på kulsprutan och övergick därefter i skarpskjutning även med detta vapen, denna gång på skjutplats (gamla) skjutbanan. Grundövningarna med femskottsskurar klarades av utan problem. En av de fem kulsprutorna fick dock tas ur bruk pga. den envisades med att endast avfyra enkelskott, vilket liksom tar bort vitsen med en kulspruta...

Deltagarna övades, efter grundövningarna klarats av, i enskild skjutning av skurar på 5-20 patroner, för att så småningom övergå i parvis eldexercis.

Efter eldtillståndet upphört kl. 13 vidtog en sen lunch, utvärdering av kursen och därefter vård av vapen och materiel. Kursdeltagarnas buss tillbaka till Stockholm avgick programenligt vid 16-tiden. Vi som skulle ordna med all materiel och överbliven ammunition fick dock se klockan bli närmare 20 innan vi kunde bege oss hemåt, var och en åt sitt håll.

Summering

Kursen hade tänkts omfatta även pansarskott m/86, men detta vapen fick utgå då kursledningen bedömde att utbildningen på övriga vapen skulle kunna bli otillräcklig annars. Denna prioritering fick göras efter att skjutfältets säkerhetsavdelning först vid vår ankomst(!) till skjutfältet behagade meddela att skjuttiden till vårt förfogande kortats ner drastiskt.

Kursen uppskattades trots detta mycket av deltagarna. Många uppskattade framförallt att de "kom till skott" ganska fort. Detta berodde givetvis dels på tidspressen som den kortade skjuttiden innebar, men också på att flertalet av deltagarna hade sina vapenkunskaper färskt i minnet. Dessutom hade skjutledaren två biträden till sitt förfogande, vilket medgav skjutning på flera täter.

Planering pågår redan inför en ev. fortsättning på kursen i vår, dock förutsatt att förbundets ekonomi medger detta. Mer information under tidiga våren!

Bilder


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:04 av System user.