Soldatprov 2004-09-18

Tungas soldatprov hösten 2004
Höstens soldatprov för frivilligorganisationer i Stockholmsområdet genomfördes som vanligt av Tunga FBU-föreningen, på uppdrag av Stockholms FBU-förbund. Övningsledningen bestod av Thomas Lamrell och Pelle Nordlund.

Uppslutningen var aningen bättre än vårens bottennotering på åtta deltagare, med 40-talet anmälda och 31 deltagare till slut. Av dessa var 22 ungdomar med två åtföljande ungdomsledare. Hälften av ungdomarna skulle dessutom direkt efter provet fortsätta med ungdomsövning till söndagen.

Första patrullen startade från KavalleriKasern på Lidingövägen kl. 0845. Provet var denna gång upplagt med friorientering och endast ett antal kontrollpunkter att passera. Däremellan fick patrullerna själva välja sin marschväg.

Första delsträckan var KavalleriKasern - Karlbergs Slott, där övningsledningen mötte upp med vattendunk. Därefter gick marschen via kontrollpunkt i Sundbyberg till Brotorp alldeles intill Järva f.d. Skjutbanor. Här genomfördes utbildningskontroll i sjukvård och tältresning samt utspisades lättare förplägnad. Efter ankomst till Brotorp lättade också det regn som fallit över deltagarna mer eller mindre sedan start.

Från Brotorp gick sedan marschen ”hemåt” till KavalleriKasern igen, via kontrollpunkt i Fisksjöängs gamla industriområde. Första patrullen gick i mål kl. 15, sex timmar och en kvart efter start, och belönades med den nya gröna soldatprovsknappen för utbildningsåret 04/05.

Det tre ungdomspatrullerna, med egen hundpatrull, gick i mål kl. 1715, sju och en halv timme efter start, och belönades de också med soldatprovsknappen. Hälften av ungdomarna, som skulle fortsätta med ungdomsövning, fick dock se sina eftertraktade knappar läggas i ungdomsledarens ficka för utdelning efter övningens slut.

Total marschsträcka var denna gång cirka 24 km.

Pelle Nordlundbitr. övningsledare

Bilder


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:04 av System user.