6350: Tunga vapen: kulspruta och pansarskott på Amf1, Berga, 2006-05-20--21

Tunga Infanteriföreningen genomförde under helgen 2006-05-20--21 kursen Tunga vapen: kulspruta och pansarskott, på uppdrag av Försvarsutbildarna Stockholm i samverkan med Södertörnsgruppen
Tyvärr aktualiserades direkt återigen problemet med att antagna elever helt uteblir från kursen, utan att meddela förhinder. Detta är väldigt synd eftersom kursledningen annars kunde fått tid att kalla in reserver till kursen. Som det blev nu ryckte endast 11 elever in, av 24 antagna. Kursledningen funderar f.n. i olika banor över lösningar på detta problem.

Dag 1

Efter en kortare administrativ genomgång vidtog teori och isärtagning/ihopsättning av kulspruta 58 B och pansarskott m/86 BT fram till lunch. Därefter fortsatte övningarna med ksp-skjutning på skjutbanan och BT-skjutning med pansarskotten i ett skogsparti en bit från skjutbanan.

Efter middagen bytte grupperna vapentyp och ett nytt teoripass genomfördes. Efter kvällsstjänsten letade sig några av kursdeltagarna in i den redan varma bastun inne på Amfibieregementet, Amf 1.

Dag 2

Dagen startade med kort repetition och därefter motsvarande ksp-skjutning på skjutbanan och BT-skjutning med pansarskotten som dagen innan. Fram på eftermiddagen vidtog vård av vapen och materiel varefter höger-vänster om kommenderades.

Summering

Denna upplaga av kursen fick mycket högt betyg av deltagarna. Framförallt uppskattades användningen av BT-utrustning under pansarskottsutbildningen. Detta ger en mycket tydlig träffbild i målfordonet. Dock saknade vissa deltagare lite "pang" vid skjutningen med pansarskott, för att få mer verklighetskänsla. Detta tar vi åt oss av och planerar att använda spårljusövningsprojektil vid nästa kurstillfälle.

Under dagen besöktes kursen av Försvarsutbildarna Stockholms ordförande, mj Bertil Garpland, som upplevde att kursen genomfördes på ett utmärkt sätt.

Se länken nedan för bilder från kursen.

Bilder


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:06 av System user.