Trängbefälsföreningen

Stockholms Trängbefälsförening ordnar kurser i underhållstjänst, studiebesök och försvarsinformation för Dig.

Välkommen till följande kurser som vi är specialister på:

Stabstjänst, Ledarskapsutbildning, CBRN-utbildning, Motortjänst, Livsmedelstjänst och Sjukvårdutbildning. Teknikaliteterna beträffande logistiken kring Bensinstationen TOLO, Operationssalen VEKKLA och Transporter av mat ammunition eller Pvrb.
 
Sidan publicerad/ändrad 2009-12-27 kl. 11:36 av Per Nordlund.