Styrelsen och kontaktadresser

Styrelsens sammansättning:

Ledamöter

Ordförande
Nils Bovin
08-658 37 59
Sekreterare
Göran Holmström
 
Kassaförvaltare
Agneta Fohlström
Ordinarie ledamöter
Astrid Karlsson-Holmberg
Patrick Andersson
Christer Wicksell
Agneta Cedervall
Olle Schylander
Kjell Hedberg
Ersättare
Sture Nystrand
Birgitta Jonsson
Kerstin Andersson
Johan Engström

 

Adress ekonomi

 
Årsavgift: SEK 100:-
Föreningsnålen: SEK 50:-
Postgiro: 25 27 28 - 1

Revisorer

Ordinarie
Sven Tiberg
Anders Törnqvist
Ersättare
Viktor Carlson
Jan Hammarberg

Valberedning

Ordförande
Richard Guvenius
Ledamot
Olle Eriksson
Ledamot
Vakant
     

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-26 kl. 19:31 av Sture Nystrand.