Styrelsen och kontaktadresser

Styrelsens sammansättning:

Ledamöter

Ordförande
Nils Bovin
08-658 37 59
Sekreterare
Göran Holmström
 
Kassaförvaltare
Agneta Fohlström
Ordinarie ledamöter
Astrid Karlsson-Holmberg
Patrick Andersson
Christer Wicksell
Agneta Cedervall
Olle Schylander
Kjell Hedberg
Ersättare
Sture Nystrand
Elisabeth Bovin
Helena Hammarberg
Johan Engström

 

Adress ekonomi

 
Årsavgift: SEK 100:-
Föreningsnålen: SEK 50:-
Postgiro: 25 27 28 - 1

Revisorer

Ordinarie     
Sven Tiberg
Anders Törnqvist
Ersättare
Viktor Carlson
Jan Hammarberg

Valberedning

Ordförande
Richard Guvenius
Ledamot
Olle Eriksson
Ledamot
Vakant
     

 

Ombud till Föreningsstämman 2017

Ordinarie

Nils Bovin
Göran Holmström
Agneta Fohlström
Agneta Cedervall

Ersättare Kjell Hedberg
Elisabeth Bovin
Johan Engström
 

 

Ombud till SLFK

Ordinarie Nils Bovin           

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-21 kl. 10:36 av Sture Nystrand.