Kurschefs- och kursadjutantsutbildning. 7610

Förra året genomfördes kursen i Försvarsutbildarna i Stockholms län regi. I år är det Stockholms Trängbefälsförening ansvar att hålla i kursen. Stockholms Trängbefälsförening är den förening som under 2006 satsat hårt på både civil och militär CBRNE – utbildning. Nu tar man under 2007 också den ledande rollen när det gäller förbundets utbildning av kurschefer och kursadjutanter samt instruktörer!

 

Kurs nr:                               7610

 

Namn:                                 Kurschefs- och kursadjutantsutbildning

 

Syfte                                   Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper och färdigheter så att de kan agera i rollen som kurschef eller kursadjutant vid förbundets- och föreningarnas utbildningar. Förbundets avsikt är att ”certifiera” kurschefer och kursadjutanter.

 

Beskrivning:                         Kursen varvar föreläsningar med praktiska moment samt diskussioner och analyser i mindre grupper. Kursen skall belysa ansvaret för utbildning före, under och efter en kurs.

 

Tider och datum:                  Lördag den 10 mars 2007

                                          Kl. 08.00 till kl. 16.00.

 

Plats:                                  Vid civil konferensanläggning alternativt militär utbildningsplattform i Stockholm.

                                                                                   

Vem kan deltaga:                 Kursen vänder sig såväl till de som redan tidigare varit eller avser att vara kurschef eller kursadjutant vid förbundets kurser eller som har anmält att de vill genomgå utbildning före genomförande

 

Antal deltagare:                   Max 20 deltagare

 

Kurschef:                            Förbundssekreteraren Rolf G Dhejne, Försvarsutbildarna i Stockholms län

 

Kursadjutant:                       Ur Stockholms Trängbefälsförening

 

Instruktörer/Lärare:               Förbundssekreteraren Rolf G Dhejne, 

                                          Försvarsutbildarna i Stockholms län.

 

Arrangör:                             Stockholms Trängbefälsförening

 

Frågor besvaras av:              Förbundets kanslichef 08-664 7200 eller kurschefen 070-588 3313

 

Anmälan senast:                  2007-02-18

 

Kursanmälan

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:00 av System user.