Studiresa till S1 i Enköping samt Sala silvergruva.

Den 8/5 genomförde Stockholms Trängbefälsförening en studieresa till S1 i Enköping där försvarets Signalskola förevisade sina resurser. Därefter besöktes Sala silvergruva samt Väsby kungsgård.
IMG_0002a.jpg
Upplands Regementes minnesten
Vi åkte med buss från Stockholm på morgonen och anlände till S1 i Enköping vid 0900. Major XXXX tog emot och bjöd på en smörgås med kaffe innan vi samlades i föreläsningsalet. Major XXXX höll enengagerad föreläsning kring S1´s utbildningsresurser och förevisade olika system bl.a. ett datorbaserat underhållssystem men även datoriserade lägeskartor med stridsvärde etc.
Major XXXX förevisar kommunikations conteinrar.
IMG_0011a.jpg Dessa conteinrar ingår i den utflyttade stabsplatsen där stridsledningen ..........
Eftter en mycket intressant förmiddag på S1 där vi får tacka Major XXXX för hans medverkan åkte vi vidare till Jon-Ols krog för att inmundiga vår lunch.
IMG_0016a.jpg
Jon-Ols krog 1
Jon-Ols krog
IMG_0016a.jpg Namnet Jon-Ols krog kommer från en gammal gård som legat på denna plats från tidigt 1500-tal. Den som hade gården var ansvarig för den dammstruktur som var en av de viktigaste funktionerna för Sala silvergruva
Efter den smakliga lunchen på Jon-Ols så entrade vi bussen för en kort resa till Sala silvergruva.
Drottning Christinas schackt
IMG_0024a.jpg Över det schackt som vi senare gick ner genom stod en konstruktion som tidigare höll de hjul som hanterade korgarna som gick upp och ner till själva gruvan.
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:00 av System user.