Kurs i säkerhet och beredskap. 4 kvällar, start 2005-01-19

Plats :

Centralt inom Stockholm, i möjligaste mån på FHS, Valhallavägen.

Tid :

4 kvällar, kl 1800 -2100, vardera 2005-01-19, 01-26, 02-02 och 02-09.

Omfattning :

- Spionageverksamhet
- Terroristhot riktat mot Sverige
- FM och KBM planering mot bakgrund av FB 04.
- Beredskap mot nya hotbilder inom :
+ Elförsörjningen
+ Vattenförsörjningen
+ Hälso- och sjukvården
+ Polisen
+ Biologisk krigsföring
+ Telekommunikationer med Data -IT

Antal kursdeltagare :

20

Kostnad :

12.000 kr

Kurschef :

Rolf Pousard, Stockholms Trängbefälsförening.

 

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:00 av System user.