Kurs i motortjänst, förarbevis minibuss. 2005-11-09

Allmänt :

  • Kursen är främst avsedd för Hemvärnets behov av förare med godkänd kompetens.
  • Kursen bör helst genomföras på hösten, om behov föreligger.
  • Kursen förutsätter Livgardesgruppens och Livgardets medverkan och stöd.

Plats :

K1 och Kungsängen.

Tid :

Onsdag 2005-11-09 kl 1800 – 2100, avseende teori, LG K1

Lördag 2005-11-19 kl 0900 – 1600, avseende praktik, LG Kungsängen.

Antal kursdeltagare :

10 - 15

Kostnad :

8.000 kr

Kursansvarig :

Kjell Hedberg, Stockholms Trängbefälsförening.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:00 av System user.