Kurs i underhållstjänst. 2005-10-08

Plats :

T2, Skövde

Tid :

Lördag 2005-10-08, kl 0900 - 1600. Gemensam busstransport med deltagare i kurs i mototjänst fredag 10-07 under eftermiddagen till Skövde. Övernattning i logement, efter samråd med Skaraborgsgruppen. Busstransport efter kursen under eftermidagen 10-08, med middage på T2 eller på matställe längs vägen.

Antal kursdeltagare :

10 - 15

Kostnad :

5.000 kr, under förutsättning att bägge kurserna genomförs parallellt.

Kontaktman och biträdande instruktör :

Bjarne Petri, Stockholms Trängbefälsförening, i samverkan med Göteborgs Trängbefälsförening.

Övrigt :            

Kursen anordnas årligen (?) med Göteborgs Trängbefälsförening som inbjudare.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:00 av System user.