Försäkring

Genom ditt medlemskap i FBU så är du försäkrad när du går utbildningar!

Försäkringar

Lagen om personskadeskydd och lagen om statlig ersättning vid ideell skada gäller i tillämpliga delar vid skada eller sjukdom till följd av olycksfall eller sjukdom som ådragits under utbildning. Personskadeskyddet täcker bl a den inkomstförlust som drabbar den skadade.

Grupplivförsäkring
Grupplivförsäkring enligt i princip samma grunder som gäller för totalförsvarspliktiga.

FBU kollektiva olycksfallsförsäkring
Försäkringen omfattar olycksfallsskada som kan hända:
  • medlem under tjänstgöring eller deltagande i frivilligorganisations verksamhet
  • Försäkring täcker även fritid under utbildning på kursgård.
  • instruktör vid frivillig utbildning.
  • familjemedlemmar mellan 20-67 år och ungdomar som inte fyllt 20 år, vare sig de tillhör aktiv medlems familj eller inte. Ingen anmälan till försäkringsbolaget om deltagande erfordras, men vid behov måste deltagande kunna verifieras.
FBU ansvarighetsförsäkring
Försäkringen gäller i första hand för övningsledare och instruktörer men omfattar även enskild medlems ansvarighet vid deltagande i utbildningsverksamheten.

FBU motorfordonsförsäkring
Vid direkt färd med egen bil till och från kurs är såväl FBU-medlem som hans fordon tilläggsförsäkrade genom FBUs försorg. Viss självrisk utgår.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:01 av System user.