Stockholms Trängbefälsförening

NYHETER

Första numret av Trängbulletinen 2018 finns nu ute.

 
 

 

Vår verksamhet

Stockholms Trängbefälsförening verkar genom utbildning och information för att främja Sveriges beredskap mot olika hot inom vårt samhälle och våra gränser samt försvarsmaktens underhållstjänst/logistik. Vi organiserar kurser, studiebesök, försvarsinformation och annan verksamhet.

Alla är välkomna

Vår målgrupp är i första hand befäl som utbildats i underhållstjänst/logistik – såväl värnpliktiga som anställda. Svenska medborgare som fyllt 15 år är välkomna. Stockholms Trängbefälsförening har idag cirka 250 medlemmar.

Stockholms Trängbefälsförening ingår i Försvarsutbildarna i Stockholms län som i sin tur ingår i Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Vi arbetar ideelt och är partipolitiskt obundna. Försvarsutbildarna är rikstäckande som frivillig försvarsorganisation.

Föreningen är beredd att ställa sig i spetsen för och genomföra kvalificerade kurser, bland annat ledarskapskurser, kurs i ”Logistik före och under internationella uppdrag”, krishantering, kurser för kvartermästare på kompani- och bataljonsnivå.

Stockholms Trängbefälsförening är sedan 2001, direktansluten medlem i Stockholms länsförbund för Krishantering. I ökande utsträckning deltar vi i det gedigna försvarsupplysningsutbudet som länsförbundet tillhandahåller.

Välkomna till Stockholms Trängbefälsförening!

 

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-27 kl. 14:59 av Sture Nystrand.