Kort historik

Stockholms Landstormsförening bildades 1908 med uppgift att frivilligt utbilda landstormsbefäl.
1910 började en frivillig utbildning i signaltjänst för optisk signalering och semaforering med flaggor och lyktor.
Den 17 november 1941 bildades Stockholms Signalbefälsförening, som under sina två första verksamhetsår kallades Stockholms Landstormsförbunds Signalavdelning, under ordförandeskap av landstormskaptenen, Erik Malmberg.
1943 övergick Landstormsförbundet till att benämnas Stockholms Befälsutbildningsförbund, om senare ändrades till Stockholms FBU-förbund.


Målsättning

Vår målsättning är att genom utbildning vidmakthålla tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter, samt verka för kompetenshöjning inom vårt verksamhetsområde.
Föreningen verkar också för trevlig samvaro för föreningens medlemmar.

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2015-01-13 kl. 17:11 av Svante Nygren.