Stockholms Signalbefälsförening

Våren 2018

 

Kallelse till Stockholms Signalbefälsförenings årsstämma 2018
 

Medlemmar i Stockholms Signalbefälsförening kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 27 februari 2018 i Kavallerimässen på Kavkas, Lidngövägen 28.

Stämman börjar klockan 18:00.

Samling och mingel från kl. 17:30.

I anslutning till mötet bjuder föreningen på lättare förtäring och kaffe.
 

Anmäl ditt deltagande till sekreterare@signal-mil.se eller ring till Michael Grimsland, 0708 145600.

Anmälan senast söndag den 25 februari.
 

Obligatorisk anmälan med personnummer för inpassering på militärt område.
 

I direkt anslutning till årsstämman kommer Stig Sjölander ge oss sin personliga berättelse om sina upplevelser inom föreningen.

 

Välkommen

Styrelsen

 

 

 

 

VÅREN 2017

 

2017-03-01 Här är presentationerna om TGR respektive KomNod från det uppskattade mötet den 8 februari om nya truppradion!

- - -

Framtidens nät för kritisk kommunikation – torsdag 30 mars  

Inställt! Vi hoppas kunna genomföra detta vid senare tillfälle!

Skärmavbild 2017-01-22 kl. 21.17.35 Swedish Radio Supply AB ger oss en genomgång av samhällsviktig kommunikation. Företaget är en huvudaktör på den svenska marknaden för kritisk kommunikation, och dess representanter kommer att gå igenom bakgrunden samt de tekniska plattformar som används för kritisk kommunikation, reflektera över hur olika tekniska plattformar har ”kommit och gått” - och inte minst var vi står idag.

Hur ska vi lösa framtidens behov av kritisk kommunikation? Vilka behov har morgondagens användare av kritisk kommunikation? Vad finns idag - och vilka trender ser vi inom olika tekniker? Finns det kanske redan idag produkter som kan lösa morgondagens behov av kritisk  kommunikation?

Tid: torsdagen den 30 mars kl 18:00-20:00
Plats: Seminariet sker hos SRS AB på Armégatan 40 i Solna

 

 

 


 

Tidigare aktiviteter...

VÅREN 2017

Den nya truppradion TGR (Tactical Ground Radio) och Komnod - 8 februari 2017

TGR_50WPeter Ryner, FMV, kommer att presentera den nya truppradion TGR. Det nya radiosystemet ska ersätta Ra 180 men också täcka de ökande behoven av datatrafik i fältförbanden. Under föredraget kommer vi bland annat att få en orientering kring de olika sätt som finns att bilda nät med den nya radion, bland annat självkonfigurerande ip-nät.

Vi får också en presentation av Komnod, det nya ”kommunikationsnavet” i kvalificerade fordon. Roland Thorsson, FMV, och Lasse Eriksson, ÅF, berättar om Komnod. Vad den kan, hur den kopplas in och vilken förmågehöjning den ger förbanden.
 
Vi får också chansen att klämma och känna på både TGR och Komnod!
 

Tid och plats: Onsdagen den 8 februari 2017 kl 17.30 i FMVs lokaler på Banérgatan 62 i Stockholm.
Vägbeskrivning: http://fmv.se/sv/Om-FMV/Kontakta-oss/Hitta-till-FMV-i-Stockholm/


 

Föreningens ordinarie årsstämma samt föredrag om komplexa it-hot - måndag 27 februari

313px-Kavkas2Måndagen den 27 februari 2017 kl 1800 avhåller Stockholms Signalbefälsförening sin ordinarie årsstämma på Officersmässen K1 i Stockholm. I samband med årsstämman håller föreningens ordförande Svante Nygren, till vardags på MSB, ett föredrag om säkerhetspolitiskt motiverat hackande samt komplexa it-hot.

Tid: 27 februari 2017 kl 18.00
Plats: Officersmässen K1, Livgardets Kavallerikasern(Kavkas), Lidingövägen 28, Stockholm

 

 

 

HÖSTEN 2016

Telekonflikter  - 27 okt
Kia Wiklund från FOI i Linköping ger oss en inblick i ämnet Telekonflikter. Dagens samhälle är i ständigt tilltagande omfattning beroende av att trådlösa informationssystem fungerar utan problem vilket i sin tur, bland annat, bygger på att yttre påverkan  i form av ”radiostörningar” inte får förekomma.  Det finns belägg för att yttre faktorer i form av radiostörningar påverkar kritiska system och i synnerhet system beroende av GPS är känsliga för störningar. Här får du en liten inblick i problematiken som kan uppstå, men även hur det går att skydda sina dyrbara investeringar
Tid: 27 oktober kl 18:00-20:00
Plats: MSB, Fleminggatan 14, plan 8, Stockholm

Jubileumsmiddag – 8 nov
Vi kommer att uppmärksamma det faktum att Stockholms signalbefälsförening bildades i november 1941 – och alltså fyller 75 år i år! Det firar vi med en trerätters jubileumsmiddag, som traditionen bjuder i stilenlig miljö på officersmässen, K1. Ta med dig dina minnen av föreningen, och av livet som signalist. För att inte utarma klubbkassan tar vi ut en subventionerad kuvertavgift om 150 kr per person. Klädsel: kavaj.
Tid: 8 november kl 18:00 –
Plats: Officersmässen, Kavallerikasernen K1, Lidingövägen, Stockholm

 


 

 

Stockholms Signalbefälsförening är en frivillig, politiskt obunden försvars- och kamratförening, som verkar för att sprida information och kunskap om stabs- och sambandstjänst inom Storstockholmsområdet. Vår verksamhet omfattar, förutom försvarsupplysning, kurser inom vårt verksamhetsområde

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-26 kl. 11:43 av Peter Hawlitzky.