Stridsvagnens historia

En liten kort historik om stridsvagnen. Den typ av stridsvagn som vi talar om, är att både drivkälla och vapen operatörer är skyddade av någon form av pansar. Tidigare fanns olika typer av exempelvis hästvagnar som också kallas för stridsvagnar och deras historia går mer än 5000 år tillbaka i tiden.

Det första utkastet till en fungerande stridsvagn gjorde naturligtvis Leonardo da Vinci ca 1490. Vagnen var hjuldriven och "motorn" bestod av åtta vevande män (V8 ?). Pansarskyddet skulle troligtvis vara av dåtidens komposit dvs. trä och plåt. Beväpningen bör nog ha varit kammarladdningskanoner "av medeltida typ" (sådana finns bla. på Armémuseum samt Stockholms Medeltidsmuseum). Närskyddet bestod av stångvapen exempelvis hillebarder och pikar.

Nästa intressanta konstruktion var James Cowans design från 1855. Den såg ut som en gigantisk stålhjelm, viss inspiration i vad avser form kan komma från föregående konst- ruktion. Stridsvagnen var ångdriven och hade 6-8 st 14 pundiga kanoner. Det var dock närskyddet som upprörde samtiden vilken ansåg vagnen vara ocivilicerad. Närstridsut- rustningen bestod av några jättelika roterande liar.

Det avgörande genombrottet för skapande av en väl fungerande stridsvagn kom 1885 i och med Gottlieb Daimlers uppfinning av den moderna förbränningsmotorn. I slutet av 1880-talet började man även skissa på fordon som drevs fram med någon form av band. I början av 1900-talet förekom det framgångsrika praktiska experiment med bandgående fordon, för användande inom jordbruket. Hjulfordon i form av pansarbilar började konstrueras redan vid början av 1900-talet.

Kvar att redovisa är beväpningen, i form av kanoner och kulsprutor. Redan i slutet av 1830-talet började bakladdningskanoner användas, och de med räfflade eldrör kom först i bruk på 1860-talet. Den moderna kulsprutan började skapas i och med Gatlings konstruktion från 1860 (som ligger till grund för amerikanska flygvapnets Valcan). Andra fäder som bör nämnas i historien om kulsprutans skapande är Benjamin Hockkiss, Helge Palmkranz från Sverige samt John Browning.

Den brittiske majoren Donoghue föreslog 1908 militärledningen att placera en kanon bakom skyddande pansar på en banddriven terränggående traktor. Tiden var dock inte mogen för detta då. Det skulle dröja till juli 1915 då de första försöken kunde inledas med "tanks". Det tog emellertid över ett år, den 15.e september 1916 vid Somme, innan de första gången användes i strid (det blev ingen framgång).

Den 20.e november 1917 vid Cambrai användes dock det nya vapnet med full kraft. Det blev en seger och en stor framgång för Ententen samt det nya stridsvagndvapnet . Resten av historien får väl anses vara bekant.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 22:00 av System user.