Stockholms Pansarbefälsförening

Stockholms Pansarbefälsförening bildades år 1947 av ett antal fd värnpliktiga befäl från dåvarande P3 och är Stockholms FBU-förbunds enda specialförening för frivillig utbildning av alla kategorier av personal med pansar- och mekutbildning.
Vårt syfte är att i en förening samla alla inom Stor-Stockholm boende med pansar- och mekutbildning, för att bereda dem möjlighet att genom FBU-kurser vidmakthålla och öka sina militära kunskaper.
Föreningens verksamhet omfattar kompletteringsutbildning, försvarsupplysning och studiebesök.
 
hjalm.jpg
 

 

Sidan publicerad/ändrad 2014-12-10 kl. 07:11 av Anna Karlsson.