Artifakter 6 - 10

Fler bilder
6. Plakett (8 x 10,5)
Centralförbundet för befälsutbildningen
Adolf Fredriks Befälsförening 1916-1966

7. Plakett (3,5 x 5,5)
Stockholms Befälsutbildnings förbundet

8. Plakett (5,5 x 7, 5)
Framsida : Kommendantstaben i Stockholm
Stockholm försvarsområde
Baksida : Adolf Fredriks befälsförening 1966

9. Plakett (8,5 x 11)
Centralförbundet för befälsutbildning
Adolf Fredriks Befälsutbildningsförening. 1956

10. Plakett glas (Dia. 11,5)
Trängbefälsföreningen Stockholm
1916 30/5 1986

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG

10.JPG
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:56 av System user.