Artifakter 1 - 5

Sankt Eriks FBU förening har funnits en längre tid och har därför också erhållit/skaffat en del föremål. För att fler skall kunna ta del av dessa, har vi valt att lägga upp bilder på dem här. Samtliga bilder skall förses med bildtexter så småning om. Vi hoppas få hjälp av alla som har något rolig historia eller fakt runt respektive förmål att delge oss den!
De bilder som ni ser nedan är inte sorterade i kronologisk ordning efter när de kom i Sankt Eriks FBU förenings ägo.

De är endast sorterade i den ordning som de fotograferades.

Hoppas att ni har övervseende med detta!

3. Tallrik (dia. 33)
Intendent N Liedfelds vandringspris inom Adolf Fredriks Landstormsförening
1936 – C.E Nylund
1939 – G Widstrand
1943 – E Willner
1944 – E Rosengren
1945 – L Wallerman
1945 – L Wallerman
1946 – L Wallerman
1948 – L Wallerman

4. Sjuarmad ljusstake (38 x 33)
”Hilding och Malte Lindblads vandringspris”
1950 – L Wallerman
1953 – T Sjösten
1954 – S.Å Arvidsson
1955 – A.S Adelsten

5. Plakett (8 x 12)
Stockholms befälsutbildningsförbund
Ado 1961

1.JPG
Bild 1. Ordförandeklubba (32,5 x 12 x 6,5)
Inskription, ”Adolf Frederiks Befälsförening”
Inskription, ”Till Adolf Fredriks bf” från Stig Källängen”

2.JPG
2. Standarflagga 6 stycken (16cm x 23cm)

3.JPG

4.JPG

5.JPG


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:56 av System user.